حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفت و گو با خبرنگار هنر آنلاین در مورد مصوبات امروز این شورا گفت:امروز قرارداد نمایش فیلمهای"دوباره با هم"بعد از فیلم"یک عاشقانه ساده"در گروه سینمایی استقلال،"دزدان خیابان جردن"بعد از فیلم سینمایی"گیرنده"در گروه سینمایی قدس و "اینجا آخر دنیا است"بعد از فیلم سینمایی"من مادر هستم"درگروه سینمایی فریقا در شورا ثبت شد.

او در مورد مساله دادن حواله نمایش به سینما آزادی برای اکران فیلمهای سینمایی جدید گفت:ظاهرا آقای حسینی وزیر ارشاد جلساتی با آقای قالیباف شهردار تهران و آقای خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار کرد که نتیجه این جلسات نامه ایشان به آقای شمقدری برای تجدید نظر در مورد تحریم سینما آزادی بود.آن نامه توسط مدیر سازمان سینمایی به ما ارجاع شد و ما هم آن را به کلیه دفاتر پخش و انجمن سینماداران و هیات مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان دادیم تا در یک تصمیم نهایی،نظر کلی را اعلام کنیم.

او افزود:در نهایت به بیانیه ای رسیدیم که در آن اعلام شده با توجه به شرایط فعلی،هیچگونه امکان تجدید نظری در وضعیت سینما آزادی وجود ندارد.

کاوش در ادامه با اشاره به مساله تصحیح اساسنامه خانه سینما و معرفی نمایندگان سازمان سینمایی گفت:سازمان سینمایی و رییس جمهور هر کدام نمایندگان خود را معرفی کرده اند اما خانه سینما نمایندگان خود را بدون مشورت با اعضا و زیر شاخه های خود انتصاب کرد که این مساله مورد تایید جامعه صنفی تهیه کنندگان نیست.

او تصریح کرد:خانه سینما اعضای زیادی دارد که می توان به جمع کردن همه آنها و شنیدن نظرهای مخالف و موافق،نماینده ای را با رای گیری از میان تمام اعضا انتخاب کرد اما اینگونه انتصابات،به هیچ وجه مورد تایید نیست.

پایان پیام/