به گزارش هنر آنلاین،طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی آقایان جمال شورجه،ابوالقاسم طالبی و عباس بابویهی به عنوان نمایندگان سازمان سینمایی جهت اصلاح اساسنامه خانه سینما معرفی گردیدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی مسئولیت تشکیل وادارة جلسات مشترک با نمایندگان خانه سینمای سابق،بر عهده نماینده ریاست محترم جمهوری آقای مسعود جعفری جوزانی است.

همچنین مقرر شده است قبل از آغاز به کار جلسات مشترک ،اعضا متعهد گردند مادام که بررسی ها به پایان خود نزدیک نشده است، هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی به تشخیص رئیس گروه و از سوی روابط عمومی سازمان سینمایی صورت پذیرد. دیگر مفاد این عهد نامه به رویت و تأیید اعضای محترم گروه بازبینی و اصلاح اساسنامه خواهد رسید.

پایان پیام/