به گزارش خبرنگار هنر آنلاین ، شهاب کشاورز اعمال رده بندی سنی بازی های رایانه ای از مهمترین عوامل کاهش آسیب های احتمالی گیم دانست و افزود: برای موفقیت این طرح در جامعه نیاز به اطلاع رسانی ،آموزش و اعتمادسازی در بین خانواده ها است. وی ادامه داد: رده بندی سنی و ایجاد حساسیت در بین کاربران باید از دوران کودکی آغاز شود چون فرهنگ اجتماعی نیاز به صرف زمان برای پذیرش مخاطب دارد . تولید کننده بازی رایانه ای طلای سیاه ، به میزان توجه تولید کنندگان به علاقه مخاطبان خاص و گروه هدف در ساخت بازی رایانه ای اشاره کرد وگفت:گروه هدف در ایران تعاریف مختلفی دارد و با توجه به این که اطلاع دقیقی از بازار گیم در دست تولید کنندگان وجود ندارد نتوانسته اند بازار گیم را به درستی شناسایی کنندو همین امر سبب شده تا تولیدبازی رایانه ای مناسب با توجه به نیازگروه خاص تاثیر گذار باشد . مدیر شرکت رویاگران نرم افزار با بیان اینکه راهکار ارتقای تولید بازی های رایانه ای داخلی در گرو سرمایه گذاری و حمایت از تولید کننده گیم است ،افزود:سرمایه گذاری ،بازگشت سرمایه و اعتماد سازی بخش خصوصی برای حضور در بازار گیم می بایست در دستور کار دست ا ندرکاران این عرصه قرار گیرد. کشاورز به فعالیت های بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی حوزه گیم کشور اشاره کرد و ادامه داد : این بنیاد به تنهایی و با بودجه اندک نمی تواند این عرصه را در مسیر پیشرفت رهنمون سازد. فاصله کشورمان با کشورهای مطرح صاحب صنعت گیم تنها با سرمایه گذاری مناسب ، توجه به استعدادهای این حوزه و حمایت جدی از تولید کنندگان برطرف خواهد شد.اختصاص بودجه مناسب به صنعت گیم برای پیشرفت و تداوم توفیق این عرصه اجتناب ناپذیر است . تولید کننده بازی رایانه ای ذوالقرنین به برپایی نمایشگاههای رایانه ای اشاره کردو توضیح:نمایشگاه بازی رایانه ای در صورتی می تواند موفق باشد که نتیجه مناسبی را برای صنعت گیم کشور و مخاطب بازی رایانه ای داشته باشد . وی نبود قانون کپی رایت در کشور را از مشکلات تولید گیم کشور دانست و گفت:زمانی که بازی رایانه ای خارجی با قیمت خیلی پایین و با کیفیت بالا در بازار توزیع می شود فضایی برای رشد بازی های داخلی در کشور نمی گذارد،فعالیت مضاعف نهادهای نظارتی و استمرار آن در مبارزه با پدیده قاچاق بسیار ضروری است. کشاورز به نقش تولید کنندگان بازی های رایانه ای در رونق بخشی در تولیدات داخلی اشاره کردو افزود:تولید کنندگان در خط اول بازی های رایانه ای قراردارند؛ آنها باید بتوانند با توجه به بازار گیم وامکانات محدود ،نیاز مخاطبان را فراهم کرده و کاربران را ترغیب به استفاده از تولیدات ایرانی کنند.

انتهای پیام/