به گزارش خبرنگار هنرآنلاین ، به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی پیرو خبر منتشر شده درباره نامه افشاگرانه رئیس سازمان سینمایی در خصوص عدم پایبندی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به توافقات با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،با توجه به تعهد آقای خاموشی به انجام بند 3 به شهرداری تهران شمقدری نیز از انتشار نامه خود صرف نظر کرد.

گفتنی است بند 3 تفاهمنامه اعلام می دارد پردیس آزادی تهران به دلیل نقش و اهمیتش در اکران آثار سینمایی و مشارکت شهرداری تهران از مفاد توافقنامه مورد نظر استثناء می شود.

پایان پیام/