حمید رضا پگاه بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگو با هنر آنلاین در باره علل عدم تاثیر حضور سوپر استارها از استقبال مخاطبان از فیلم های سینمایی گفت : مهم ترین دلیل بروز چنین رویکردی مشخص نبودن تعریف سوپر استار در سینمای ایران است. یک سوپر استار دارای تعاریف و پارامتر هایی است که او را از یک بازیگر عادی متمایز می‌کند و سوپر استرهای ما چنین تعریفی ندارند.

بازیگر "شبانه" با تاکید بر ویژگی های مورد نیاز برای سوپر استارشدن یک بازیگر تاکید کرد: یک سوپر استار به صورت حرفه ای کارش بازیگری است و در مواقعی که در فیلمی‌بازی نمی‌کند باید به آمادگی جسمانی و آشنا شدن با متدهای جدیدی بازیگری بپردازد. از همه مهم تر یک سوپر استارباید مدیر برنامه داشته باشد ، کسی که مراقبش باشد وکارهایش را هماهنگ کند، در قبول و یا رد پیشنهادات او را کمک کند.

این بازیگر درباره عدم موفقیت استارها در سینمای امروز گفت:طبیعی است در چنین شرایطی حضور بازیگرانی که نام سوپر استار دارند نمی‌تواند در فروش یک فیلم جنبه تاثیر گذاری داشته باشد . چند مورد محدود که نام یک بازیگر باعث جلب توجه مخاطب می‌شود به کلی یک بازیگر نمی‌تواند ضامن فروش فیلم ها در این شرایط آشفته سینما باشد.

بازیگر "حیرانی" با اشاره به این مطلب در مورد نقش اثر گذار مدیر برنامه افزود: یک شخص به تنهایی چقدر می‌تواند به همه مسائل دور و اطرافش بپردازد و طبیعی است برای یک سوپر استار داشتن یک مدیر برنامه ضروری است.

بازیگر "یکی می‌خواد باهات حرف بزنه" در مورد این پرسش که چقدر خودش را سوپر استار می‌داند گفت: دوست دارم سوپر استار باشم اما شرایط در سینما دشوار شده و نه اکران درستی داریم و نه بودجه مناسبی برای تولید فیلمها وجود دارد و نه قرار داد خوب مالی برای بازیگر بسته می‌شود .سینمایی می‌تواند سوپر استار باشد که شرایط حرفه ای در آن وجود داشته باشد و فیلمها مجال اکران مناسب داشته باشند.

حمید رضا پگاه این روزها فیلم "یکی می‌خواد باهات حرفه بزنه" ساخته منوچهر هادی را اکران دارد و در این فیلم در نقش یک دکتر دندان پزشک بازی می‌کند.

پایان پیام/