دکتر محمد مهدی فرقانی در گفت وگو با هنر آنلاین از برگزاری نخستین دوره جشنواره هنر رسانه خبر داد جشنواره هنر رسانه در بخش های مختلف رسانه ای و خبری برگزار می شود.

دکتر محمد مهدی فرقانی دبیر جشنواره هنر رسانه در گفت وگو با هنر آنلاین در باره برگزاری جشنواره عنوان کرد : فراخوان اولین دوره جشنواره اعلام شده است و تا اول آبان ماه زمان مهلت ارسال آثاراست .

این دبیر در مورد بخش های جشنواره عنوان کرد: خبر ، گزارش ، مصاحبه ، تیتر ، عکس و طرح بخش های مختلف جشنواره است که روزنامه نگاران می توانند آثار خودشان را در این بخش ها ارسال کنند .

دکتر فرقانی درمورد مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره هنر رسانه افزود : جشنواره مراسم افتتاحیه ندارد و برگزیدگان درمراسم اختتامیه بعد از دو مرحله داوری در نیمه دوم آذر ماه معرفی می شوند .