جهانگیر الماسی بازیگر با سابقه سینمای ایران در گفتگو با روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با بیان این مطلب افزود: لازم است فیلم هایی که با احساس مسئولیت، تعهدگرایانه و باورپذیری خود خالق اثرهستند مورد اهتمام واقع شوند، تولیدات ارزشی و فاخری که جشنواره مقاومت برای جذب مخاطب و رشد سینمای کشور می تواند از آن حمایت کند.

وی ادامه داد: جنگ ما مقابل عده خاصی نبود بلکه مقابل کفرجهانی با دست خالی دفاع کرده و ایستاده ایم تا دنیا دنیا است پرچم افتخار این قهرمانان و مردان جنگ سرافراشته باشد و هر چقدر سینما تلاش کند و فیلم بسازد باز هم، مدیون شهدا و ایثارگران دفاع مقدس خواهد بود.

به گفته وی، جامعه ما به سینمای جنگ درسال های اولیه بعد از جنگ توجه داشته است که دراین دوران سینمای تبلیغاتی دفاع مقدس شکل گرفته و مجموعه های ساخته شده سال های اول شرح این نیاز واقعی به این ژانر است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر وارد مرحله ای تازه و چند وجهی از جامعه جهانی شده ایم که مردم می دانند با اتمام جنگ رو در رو جنگ های غیرمستقیم و فرهنگی شروع شده است وسینما به لحاظ روشنگری ماموریت سختی را برای انتقال این مفاهیم در پیش دارد وهمچنین، نباید رسالت خود را که پرداختن به معضلات بعد از جنگ وجاودانه نگه داشتن رشادت های 8ساله دفاع مقدس است فراموش کند.

الماسی با بیان اینکه درحال حاضر همراه با کیفیت مطلوب تولیدات سینمای دفاع مقدس خیلی بیشتر وعلاقه مدیران ومسئولین فرهنگی برای ورود به این ژانر افزایش یافته است خاطر نشان ساخت: کیفیت آثار بخش اعظمش به اعتقادات، تخصص، باور وعلاقه کسانی که فیلم دفاع مقدس می سازند برمی گردد و نسل جوان کمتر توانسته به عمق عمیق جنگ بپردازد چرا که دامنه تحقیق یا باورنگری آنها نسبت به کسانی که در دوره های پیشین فیلم ساخته اند کمتر است.

وی افزود: درسال های گذشته فیلم سازان با دل و از روی احساس تعهد فیلم می ساختند که ارزشی تر وتاثیرگذارتر بود اما امروز بیشتر فیلم های این ژانر بهانه ای برای درآمدزایی و ایجاد شغل تولید می شود.

این هنرمند معتقد است موضوع بیداری اسلامی در شرایط فعلی می تواند از دغدغه های حوزه دفاع مقدس و مقاومت باشد.

الماسی با اشاره به سیر تحولات درکشورهای منطقه و جهان اسلام خاطر نشان ساخت: به وضوح می بینیم که خداپرستی واعتقاد به یگانگی بیش از پیش در کشورهای حتی غیرمذهبی مشاهده می شود وهمه به این مهم رسیدند که نیاز واقعی جامعه امروز بشری معنویت است که بتوان به آن تکیه کرد و از بدی ها وخشونت ها به آن پناه برد.

وی گفت: اتفاقات جهانی که به عنوان موج بیداری اسلامی نام گذاری می شود ودر حال جریان است مهم ترین کمک و یاری که سینما می تواند به بشریت برای مقابله با ظالمان بدهد همین انتقال مفاهیم مقاومت وآزادی خواهی است که به زبان گویای هنرسینما فرهنگ ایثار، مقاومت وصلح به خوبی نهادینه شود.