به گزارش هنرآنلاین روابط‌عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد: نظر به کشتار و نسل کشی مسلمانان در کشور میانمار و تشدید این وضعیت اسفبار که با سکوت بسیاری از مجامع جهانی همراه شده، «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» در اقدامی نمادین، هزینه‌های برپایی ضیافت افطاری خود را به مسلمانان محروم و مصیبت دیده میانمار تقدیم کرد.

امید است تا سایر نهادها و سازمان‌های ایران اسلامی هم با اعلام حمایت از اقلیتِ مسلمان میانمار، فریاد عدالتخواهی را بر گستره‌ی این کشور آسیایی طنین‌انداز نمایند.