به گزارش هنرآنلاین، به نقل از روابط عمومی شبکه الکوثر، در ابتدای این دیدار خندق‌آبادی، مدیر شبکه جهانی الکوثر پس از معرفی شبکه و حوزه‌های تحت پوشش آن، گزارشی از عملکردها و آخرین دست‌آورد‌های شبکه را ارائه کرد.

او در صحبت‌های خود اطلاق رسانه دینی یا شبکه دینی را یک اطلاق غلط دانست و افزود: ما معتقدیم که کلیه رسانه‌ها باید این سمت و سو را داشته باشند و اسلام در تمامی زوایای برنامه‌سازی آنها حضور داشته باشد، در فیلم‌ها، همین طور برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی باید فرهنگ و صبغه اسلامی و دینی حفظ شود.

در ادامه این دیدار آیت‌الله جوادی آملی ضمن تشکر از گزارش خندق آبادی، آن را بسیار جامع و نافع دانست و به مفهوم تفکر کوثری و تکاثری پرداخته و گفت: فکر ما باید کوثری باشد نه تکاثری و ما تا زمانی که خطر و سم تکاثر را نشناسیم به خیر و صلاح کوثر نمی رسیم. اگر ذات اقدس الهی دین را، قرآن را، عترت را و مقامات اصلی اسلام را کوثر معرفی کرده پس ما هم باید کوثری برخورد کنیم. کوثر اسلام سه حوزه دارد؛ محلی، ‌منطقه ای و بین المللی این کوثر فقط به جهان اسلام اختصاص ندارد بلکه به جهان اسلام و انسانیت اختصاص دارد. حتما نظام اسلامی،‌برنامه ها و رسانه های اسلامی باید حوزه بین المللی را در نظر بگیرند. انسان های زیادی در دنیا و جود دارند که از دین خبر ندارند. وظیفه نظام این است که این انسان های بی خبر را باخبر کند. ما تا کوثری فکر نکینم وهابی ها و سلفی ها در کمین ما هستند.