به گزارش هنر آنلاین، به نقل از ستاد خبری جشنواره، محمد سعید محصصی، مولف کتاب «سینمای مستند صنعتی ایران» درباره نگارش این کتاب به خبرنگار ستاد خبری جشنواره گفت: کل کار نگارش کتاب را به تنهایی انجام داده‌ام. البته یک هیئت علمی از ابتدا مطابق تفکر بنده که کارهای به این اندازه سنگین را باید در فضای مبتنی بر تعامل انجام داد، با پیشنهاد جهاد دانشگاهی تشکیل شد .

او اضافه کرد: اصلانی، کلانتری و امامی از اعضای این تیم بودند که کلانتری در اواخر کار را به دلایلی رها کرد و تهامی نژاد نیز از نیمه های راه همراه ما شد. اعضای هیئت علمی کتاب را به دقت مطالعه کردند و از نظرات آن‌ها در تدوین کتاب استفاده شده است. مباحث خیلی جدی در این باره که کتاب بتواند یک سند جدی و ماندگار باشد، صورت گرفت. این کتاب در دو بخش تألیف شده است. بخش اول کتاب مشتمل بر ۵ فصل است که فصل اول درباره شناخت فیلم مستند صنعتی، فصل دوم؛ تعریف مستند های صنعتی، سوم مشتمل بر سینمای مستند صنعتی در غرب، فصل چهارم گونه شناسی فیلم‌های مستند صنعتی با توجه به ارتباط سینمای صنعتی و اقتصاد در صنعت در دو بخش و در نهایت نیز فصل پنجم که صنعت در ایران است. در فصل پنجم مروری تاریخی به صنعت ایران و نگاهی به مباحث اقتصادی سیاسی و شیوه تولید و استبداد دولت‌های پیش از انقلاب شده است. بخش دوم کتاب نیز شامل ۷ فصل است. فصل اول درباره سینمای مستند است. در بخش دوم مستند سازی نفت مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل سوم مستندسازی صنعتی در سازمان‌های دیگر مانند وزارت فرهنگ و هنر و سازمان تلویزیون و ... بررسی شده است. فصل چهارم مربوط به مستند سازی بعد از انقلاب، فصل پنجم؛ مستند سازی فولاد، فصل ششم مستند سازی در صنایع سدسازی و نیروگاه‌ها و فصل هفتم نیز مربوط به سازمان‌ها است. فصل هشتم به مستند سازی صنعتی در شرکت‌های خصوصی اختصاص دارد و فصل آخر نیز نگاهی به تحولاتی که در مستند سازی صنعتی افتاده، انداخته است. دومین جشنواره ملی فیلم‌های صنعتی از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت در تهران در دانشگاه صنعتی شریف و همزمان در ۱۰ استان کشور برگزار می‌شود.