به گزارش هنرآنلاین به نقل از ستاد خبری دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو: بنا بر اعلام کمیته آموزش، با توجه به دستور معاونت صدا مبنی بر اهمیت جلوه دادن مقوله آموزش، در این دوره از جشنواره رادیو به بحث آموزش و تبادل اطلاعات میان برنامه سازان، توجه زیادی شده و از ماه ها قبل و بر اساس نتایج دوره های پیشین جشنواره رادیو و نیاز برنامه سازان، سه دوره آموزشی «مینی فیچر»، «آنونس - PSA» و «مستند گزارشی» پیش از آغاز دوره دوازدهم این جشنواره، برگزار خواهد شد.

از آنجا که در دوره های پیشین، کلاس های آموزش در زمان برگزاری جشنواره برپا شد، این مسئله تا حدودی بار آموزشی آن راع تحت الشعاع قرار داد، از این رو در این دوره تصمیم گرفتیه شد تا قبل از برپایی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی رادیو، این کلاس ها برگزار شود. کمیته آموزش برای انجام این کار، ده نفر از کسانی که به مرحله نهایی راه یافتند را به عنوان مدرس انتخاب کرده تا باعث ارتقای سطح کیفی کارگاه های آموزشی شود. در زمان برگزاری جشنواره رادیو در زیباکنار نیز چهار پانل در برنامه کمیته آموزش قرار دارد که در حال حاضر از میان آن تنها برنامه‌های سمینار «بازاندیشی رادیو» مشخص شده است. اسامی مدرسان پانل ها هنوز قطعی نشده، اما استیو آهن از استرالیا، رید از کره جنوبی، آکستین از سنگاپور و جان کالکی از استرالیا، قرار است به عنوان مدرس برای این دوره از جشنواره به ایران آیند. همچنین ستاداجرایی چهارمین اجلاس جهانی صدا اعلام کرد: پس از داوری ها و ارزشیابی ۱۶۰ مقاله ارسال شده به جشنواره، ۱۲۰ اثر پذیرفته شد که از این تعداد ۷۶ اثر مورد ارزیابی قرار گرفت که از این ۷۶ مقاله، نتایج ۲۱ اثر اعلام، و ۵۵ مقاله در حال ارزیابی است؛ اما از آنجا که مراکز استان ها، هنوز تعدادی از آثار خود را به جشنواره ارسال نکرده اند، به همین دلیل، فرصت پایانی داوری ها پنجم اردیبهشت اعلام شده است. آثار چهارمین اجلاس جهانی صدا، توسط یک شورای علمی ۷ نفره مورد ارزیابی قرار می گیرند، که این اعضای ۷ نفره از دو گروه ۳ و ۴ نفره تشکیل شده است. انتخاب نهایی آثار رسیده به این دوره از اجلاس به این صورت خواهد بود که در هر بخش یک نفر به عنوان شخص «برتر» و یک نفر به عنوان شخص «برگزیده» انتخاب خواهد شد. این اجلاس در هشت محور مقالات شرکت کنندگان را به این شرح مورد پذیرش قرار داد: «رادیو، کودک و خانواده»، «رادیو و اقتصاد»، «رادیو، هویت ملی و جهانی»، «رادیو و درام»، «رادیو و موسیقی»، «رادیو و جامعه»، «رادیو در عرصه رسانه‌های نوپدید» و «مقالات کاربردی» که در این بخش باید ویژگی ها و کارکردهای رادیو به ویژه برنامه سازی بومی محوریت مقاله قرار بگیرد. اسامی برخی از مقالات ارائه شده به این اجلاس، نقش رادیو در آموزش عمومی، نگاهی به برنامه های فولکوریک رادیو، رادیو جوان و مدیریت تعارض های فرهنگی جوانان، امواج رادیویی در خدمت عملیات روانی، رادیو الگوی خدمت عمومی توسعه پایدار، هویت قومی و رادیو، ژورنالیست رادیویی و پوشش خبری در عصر رسانه های جدید، رادیو و آموزش مهارت های اجتماعی، ارائه الگوی مطلوب برنامه سازی برای سالمندان، تحلیل اهداف برنامه سازی رادیو در زمینه طلاق، کارکرد روایت در ساخت مستندهای رادیویی، رادیو و جذب مخاطب کودک در ایران، مصرف رادیو در ایران، و ... بوده است. بنا بر اعلام دبیرخانه چهارمین اجلاس جهانی صدا، مقالات راه یافته به مرحله نهایی، ۱۱ اردیبهشت اعلام خواهد شد. در روز برپایی مراسم چهارمین اجلاس جهانی صدا، ۴ پانل برگزار خواهد شد که این پانل‌ها، از سوی یک نفر از ایران، ۲ نفر از EBUو یک نفر هم از میان کشورهای ارمنستان، آمریکا، ژاپن، سنگاپور، آلمان، ترکیه و فرانسه، انتخاب خواهد شد. گفتنی است، دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو، ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در زیباکنار برگزار خواهد شد .