به گزارش هنرآنلاین، مقرر شده است که با دعوت از مستندسازان و برپایی جلساتی، به طور هفتگی یا دو هفته یکبار، ضمن تعامل با فیلمسازان و استفاده از نقطه نظرات آنان، به بررسی وضعیت سینمای مستند کشور پرداخته شود.

برپایه این گزارش، در این جلسات شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پیرامون «صد پروژه مستند» که قرار است طی چند ماه آینده در دستور کار این «مرکز» گنجانده شود، با فیلمسازان به رایزنی خواهد پرداخت. گفتنی است طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، اولین نشست «صد سند» در هفته جاری برپا خواهد شد.