به گزارش هنرآنلاین، پیام رئیس سازمان امورسینمایی و سمعی و بصری به چهل و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان به شرح ذیل است: اقراء باسم ربک الذی خلق

بخوان به نام پروردگارت آنکه خلق کرد

مدار هستی بر هر لحظه نو شدن می چرخد و خالق هستی هر آن خلق جدیدی را می آفریند و این جوشش و رویش بر دامنه کمال جویی رو به سوی قله کمال مطلق می خرامد. در این پویش انسان محور عالم خلقت ، با ایمان الهی و نشاط و عشق ذاتی ، آرایش دهنده مسیر کمال است و زیبایی تجلی همه این آمد و شده است ، آنگاه که رو به جمال مطلق دارد.

" سینما از مظاهر تمدن است و می تواند به رشد و شکوفایی بشر مدد رساند" "سینما کلید پیشرفت و شکوفایی کشور است" "سینما هنری است که به سادگی و ظرافت می تواند تجلی بخش حقیقت و زیبایی باشد و چه حقیقتی برتر از حقیقت دین و معنویت"، و در این میان سینماگر ایرانی برخاسته از مهد دین و عرفان ، عشق و پاکی ، خرد و حکمت و تلاطم انقلاب و حماسه بهتر و پرتوان تر از عهده این رسالت هنرمندانه برمی آید . اگر مهارت و ابتکار و خلاقیت و دانش و فهم را به تمامی داشته باشد.

آموزش نقطه آغاز این حرکت تکاملی است. فیلمساز جوان که تشنه کسب مهارت و یادگیری فن و زبان سینماست نباید فراموش کند که شکوفایی این توانایی در گرو پیمودن مراحل بعدی است تا به حکمت و معرفت که مغز هر دانش و دانایی است دست یابد.

مهم اراده پیمودن راه است و گام های نخستین نوید بخش وصال به قله است و خداوند که انسان را به قلم تعلیم می دهد و تکریمش می کند آنچه را که نمی داند به او می آموزد و این بهترین وعده برای همه جویندگان علم و دانش است تا قدر و منزلت خویش بدانند و دل به امیدهای روشن فردا بسپارند.