به گزارش هنرآنلاین، جشنواره استانی سازهای بومی ومحلی لرستان با حضور بیست وهفت هنرمند در کوهدشت برگزار شد . دراین جشنواره هنرمندان دلفانی خوش درخشیدند وبرترین رتبه های جشنواره را از آن خود کردند.

استاد رضا مریدی که از سرآمدان سرنا نوازی کشور است بار دیگر نوای خوش سرنایش را در آسمان لرستان گسترانید وروح وجان لطیف مردمان زاگرس نشین را نوازش کرد.

این اولین بار نیست که رتبه برتر جشنواره به این استاد بزرگ هنر لرستان می رسد ،سالهای سال است که ارزش وفر وشکوه هنر این هنرمند فراتر از رتبه و وبرتر از جشنواره ها وداوری هاست.

دراین جشنواری این بار یکی دیگراز جوانان هنرمند دلفان رتبه برتر دهل نوازی را به خود اختصاص داد.بهزاد عباسی که می رود تا آینده ای درخشان برای موسیقی لرستان رقم بزند ونیز احسان فرخی که نوای خوش کمانچه اش دلها را مجذوب کرد هرچند رتبه سوم را بدست آورد اما موسیقی لرستان به ایشان امیدوار است تا فردایی خوش داشته باشد.

انتهای پیام/38