به گزارش هنرآنلاین، جمشیدی، معاون سیاسی استاندار گلستان با با بیان اینکه هنر، نمایش ارزش ها و زیبایی و توانمندی های بشر است؛ اظهار داشت: هنرمند متعهد می تواند با زبان هنر مفاهیم ارزشی را برای تربیت انسان و جامعه بشری انتقال دهد. وی با اشاره به اینکه سهم هنرمندان در رسیدن به جامعه ای پویا، سنگین و ارزشمند است؛ ادامه داد: هنر در اندیشه دینی، انسانی را تربیت می کند که ناقل آزادی، اخلاق، عدالت است. جمشیدی تصریح کرد: خدا انسان را خلیفه خویش در زمین قرار داد پس انسان باید رسالت خویش را به خوبی ایفا کند. وی ادامه داد: اگر بتوانیم با زبان هنر، به تربیت انسانی متعهد که مجری عدالت اجتماعی، صلح و دوستی و نماد استکبارستیزی باشد، تربیت کنیم کاری بزرگ و ارزشمند انجام داده ایم. جمشیدی خاطرنشان کرد: هنرمندان الگوی عملی بیداری اسلامی هستند که باید به دو عنصر تعهد و جوهره پیام توجه کنند. معاون سیاسی استاندار گلستان در پایان گفت: امروزه در نظام اجتماعی با آسیب‌های گوناگونی مواجه هستیم که هنر و هنرمند می‌توانند با خلق آثاری ارزشی از این بحران پیشگیری کنند.

انتهای پیام/62