به گزارش هنرآنلاین، در ششمین دوره انتخاب آثار برترین نمایشنامه های ادبیات نمایشی در بخش کتاب اول عنوان نویسنده اول ادبیات نمایشی کشور به کامران شهلای تعلق گرفت.

نمایشنامه دوران خوش بازنشستگی قصه مرد 55 ساله ایست که برنامه های زیادی برای دوران بازنشستگی دارد اما همسرش همه آنها را به هم می ریزد.

شهلایی در خصوص این انتخاب گفت: سال گذشته در جشنواره بین المللی فجر این نمایشنامه در ردیف متون نمایشی برتر جشنواره معرفی شد و امسال نیز در انتخاب برترین نمایشنامه های کشور به عنوان برتر ین نمایشنامه کشوری انتخاب شد.

وی گفت: یکی از شاخصهای رشد هنر نمایش در کشور ایجاد بسترهای لازم برای رشد نمایشنامه نویسی است و برای تولید آثار نمایشی فاخر باید نمایشنامه نویسی تقویت شود.

انتهای پیام/38