به گزارش هنرآنلاین، این مراسم با حضور سعیدی مدیر کل ارشاد استان کرمان شاعران استان،مدیر کل ارشاد سیستان و بلوچستان جمعی از شاعران این استان مسولین فرهنگی هنری و فرماندارکوهبنان برگزار شد.

دراین مراسم ابتدا احمد سعیدی مدیر کل رشاد طی سخنانی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت : رئیس جمهور باید شخصیتی توانمند باشد وبتواند در مجامع جهانی فی البداهه از عزتمندی شرف وجایگاه کشو دفاع کرده و تصمیماتی متناسب با شأن جمهوری اسلامی بگیرد وی افزود وظیفه ما این است که از بین معرفی شدگان اصلح ترین و کاردانترین شخصیت رابه عنوان شخصیت اول انتخاب کنیم وی شایسته ترین فرد را شخصی دانست که مطیع تر نسبت به ولایت باشد و حضور در انتخابات را بزرگترین حماسه سیاسی پیش رو نامید که همت و حضور همه ولایتمداران کشور رامی طلبد.

مدیر کل ارشاد در خصوص اردیبهشت غزل کرمان گفت : اکنون که شاعران در بهار شور ونشاط ناب بهاری دارند اردیبهشت غز ل رابا حضور شاعران استانهای همجوار برگزا ر میشود به این امید که جنبه ملی پید اکند

وی با اشاره به اشاره به اینکه کوهبنان یکی از مناطق فرهنگی مستعد و ارزشمند میباشد برپایی اردیبهشت غزل رادراین شهرستان ادامه برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی هنری دانست که در شهرستانهای مخلتلف استان براین نهادینه شدن دران شهرستان واستان کرمان برپا میشود وتصریح نمود : هرکدام از شهرستانها با یک رویکرد فرهنگی دراعتلای رسالت فرهنگی ی و فرهنگ سازی تلاش می نمایند و تاکنون استان کرمان در این زمینه گامهای بلندی برداشته است و ی گفت اردیبهشت غزل درگذر زمان جنبه ملی پیدا خواهد کزد

مراسم اردیبهشت غزا کرمان با برنامه ی متنوع هنری و غزل خوانی غزل سرایان استان و استانهای همجوار همراه بود.

انتهای پیام/