رضا ابوذر مسوول انجمن هنرهای نمایشی قم در گفتگو با خبرنگار هنرآنلاین گفت: ممیزی در کشور نیاز است. ایجاد ممیزی در هنر با توجه به دو مسئله باید در نظر گرفته شود؛ ما در کشور اسلامی هستیم و می بایستی به مبانی جمهوری اسلامی پایبند باشیم. در شرایطی که موضوعات از این چهارچوب و مقررات خارج بشوند و سمت و سویی غربی و آمریکایی پیدا کنند باید محدودیت روبه رو شوند.

وی افزود: ممکن است بعضی از هنرمندان موافق با این مسئله باشند و بگویند هنر باید آزاد باشد و ممیزی وجود نداشته باشد؛ شخصا با این گفته موافق نیستم. باید به نظام اسلامی و ارزش های اجتماعی احترام بگزاریم. همانطور که در تمام کشورها وجود دارد و باید در حیطه قوانین اجتماعی و مصوب حرکت کنند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی ایجاد حساسیت زیاد را در مسئله ممیزی صحیح ندانست ادامه داد: نمایشنامه های خارجی دارای ساختار دراماتیک درست هستند و اجرای این آثار با ممانعت روبه رو نیست. نکته قابل توجه آن است که این متون می بایستی با فرهنگ ما همخوانی داشته باشد؛ اگر این هماهنگی وجود داشته باشد حتما از آن استفاده می کنیم. در این میان تعدادی ازمسئولین سختگیری های زیادی انجام می دهند. نیاز به دانستن و بیان در یکسری از متون وجود دارد. اگر بخواهیم همه چیز را سانسور کنیم این حس به هنرمند القاء می شود که در قفس است و بیشتر به سمت مباحث بحث برانگیز می رود. اگر از این چهارچوب خارج نشویم اشکالی ندارد. انتقاد سازنده است و به حل مسائل می انجامد. اگر در جامعه امروزی با مسئله ای مانند فقر روبه رو هستیم باید آن را بیان کنیم. این انتقاد خوب است و می تواند توجه مسئولین را نسبت به مسائل مختلف جذب کند.

وی با توجه به فضای فرهنگی شهر قم، بیان کرد: قم با توجه به شرایط ویژه ای که دارد و آگاهی که هنرمندان نسبت به فضا و هنجارهای آن دارند کمتر با مسئله ای به نام سانسور روبه رو می شود. ممکن است متنی که در تهران اجرا می شود هیچ گاه توسط خود هنرمندان در این شهر کار نشود. در این شهر نگاه ویژه تر است. با برنامه ریزی صحیح، آدابته کردن متون و ایجاد فضا و سانس های ویژه مخصوص هنرمندان برای اجرای متون نمایشی خارجی می توان گام های موثری در زمینه ممیزی برداشت.

ابوذر در پایان بیان کرد: جشنواره تئاتر استان قم، از دوازدهم مهرماه برگزار خواهد شد. تا کنون ده متن به انجمن هنرهای نمایشی رسیده است. متن ها از دوازدهم شهریور ماه سال جاری توسط هیئت بازبینی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. رویکرد جشنواره امسال با موضوعات دینی و دفاع مقدس است.

انتهای پیام/