به گزارش هنر آنلاین ، این کتاب به کوشش سعید ضیائی‌فر از پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است و حاصل دو نشست علمی، دو مقاله و یک فصل مقدماتی است .

ضیائی‌فر گردآورنده کتاب در مقدمه خود، محتوای کتاب را چنین تشریح کرده است: در دو نشست علمی،‌ معنای فقه حکومتی بررسی و تفاوت آن با اصطلاحات محتمل الاشتباه مشخص شد و در همین راستای تفسیرهای مختلف از فقه حکومتی مطرح و اشاراتی به مبانی و منابع فقه حکومتی شد. برخی هم برون فقهی بودن این موضوع را مطرح کردند و آن را منهج و رویکردی در اجتهاد دانستند .

نویسنده مقاله اول، تفسیرها و تلقی‌های مختلف را مطرح ساخته و به برخی از مبانی و پیامدهای فقه حکومتی اشاره کرده است، در مقاله دوم ابتدا فقه حکومتی تعریف و از مشابهات آن تمایز داده شده و بعد به پیشینه فقه حکومتی اشاره شده و سپس مبانی فقه حکومتی و منابع فقه حکومتی بررسی شده است .

در فصل اول در مروری اجمالی تلاش شده است پرسش‌های مربوط به فقه حکومتی پاسخ داده شده، سپس احتمال‌هایی که درباره فقه حکومتی است، مطرح و در ادامه احتمال قابل دفاع‌تر تعیین شده است. در مرحله بعد تفاوت فقه حکومتی با اصطلاحات مشابه بررسی شده و تفاوت فقه حکومتی و غیرحکومتی از نظر موضوع بیان شده و سپس مبانی فقه حکومتی به صورت مفصل مطرح شده است .

کتاب درآمدی بر رویکرد حکومتی فقه در 240 صفحه به قیمت 38 هزار ریال از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.