به گزارش هنرآنلاین، مدیرکل حراست استان قزوین در این مراسم با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان جمهوری اسلامی اظهار داشت: حراست یک مجموعه فرهنگی باید ضمن آگاهی از شیوه ها، اهداف و تهاجمات دشمن به موقع در جهت دفع دسیسه های دشمنان برنامه ریزی کند چرا که امروزه عمده هدف گذاری دشمنان نظام و انقلاب استحاله فرهنگی و جایگزینی ارزش های غربی و لیبرال دموکراسی است و غفلت از این مهم به ارکان های نظام آسیب وارد خواهد کرد، بنابراین یک حراستی باید هوشیارانه و با بصیرت در این زمینه عمل کند تا نتیجه مطلوب را به دست آورد.

امینی افزود: عملکرد حراست باید همانند پزشک باشد تا بتواند با پردازش مسائل پیرامون خویش از وضعیت جسمی و روحی مخاطب خویش صیانت کند تا عارضه ای به مخاطبش مستولی نشود و با شناسایی به موقع آسیب ها و تجویز نسخه مناسب در جهت دفع بلا گام بردارد و در مرحله انتهایی در صورت نیاز به جراحی با مدیریت متولیان امر به موقع اقدام به جراحی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در این مراسم با بیان این مطلب که اهمیت جایگاه حراست در دستگاه های اجرایی امری بسیار روشن است، گفت: پاسداری از ارزشها و مبانی اصولی نظام جمهوری اسلامی از وظایف مهم حراست است.

محمد حسین شفیعی ها با اشاره به این نکته مهم که در گذشته نگاهی بسته و تنگ از حراست ارائه شده بود که همین امر منجر به عدم تحقق اهداف می شد.

وی اضافه کرد: امروز با ترمیم این نگاه، حراست تبدیل به مأمنی مناسب برای همکاران شده و این این معنا در دوره های اخیر مدیریت حراست به اثبات رسیده است.

شفیعی ها ضمن اظهار خرسندی از همکاری و تعامل سازنده مدیریت حراست و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین،گفت:حراست با هدایت و ارشاد کارکنان نقش بسزایی در تحقق اهداف مجموعه دارد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از زحمات علی هوشمند، رییس پیشین حراست تقدیر و رضا جاهد به عنوان سرپرست جدید حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین منصوب شد.

انتهای پیام/38