به گزارش هنرآنلاین، مجید وفاپور، مشاور استاندار قزوین در امور قرآنی، در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد استان قزوین ایجاد کانون های مساجد را امری موفق جهت جذب جوانان متعهد به فعالیت های فرهنگی و پیوند عمیق آنان به مسجد دانست.

وی تأکید کرد: ما باید نقش و حضور جوانان را در مساجد به عنوان مهمترین سنگر، محور و پایگاه دینی در بحث جنگ نرم فراهم کنیم.بنا بر این گزارش، وی با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد، این حرکت را جلوه ای از فعالیت های مساجد برای مردم معرفی کرد.

وی یادآور شد: برگزاری نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندی های مساجد می تواند در شناخت مردم نسبت به این مجموعه موثر باشد.

انتهای پیام/