به گزارش هنرآنلاین، علی اکبر زینالو ،رییس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به نقش مساجد در پرورش نخبگان پیوند جوانان با مسجد را موجب پیشرفت جامعه و تداوم عمر انقلاب اسلامی دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزود: یکی از هنرهایی که در مساجد ما وجود دارد، موضوع نخبه پروری است چرا که وابستگی به دین و قرآن و داشتن مهارت موجب می شود تا افراد با دو بال تعهد و تخصص حرکت کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به این امر کانون های فرهنگی و هنری مساجد نقش مؤثری در پرورش انسان های متعهد و متخصص ایفا می کنند و قطع یقین ، این موضوع برای رشد و بالندگی جوانان ما و فاصله آنها با جوانان جوامع دیگر مؤثر است.

بنا بر این گزارش، زینالو با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاه هایی با موضوع معرفی کارکردها و توانمندی های مساجد اظهار کرد: برپایی چنین نمایشگاه هایی باید بیش از این در دستور کار قرار گیرد زیرا ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و باید در مناسبت ها و ایام مختلف شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

انتهای پیام/