سرویس موسیقی هنرآنلاین: سیروان در این عکس صورت خود را کاملا سیاه کرده ظاهری شبیه به حاجی فیروز دارد.

این تنظیم کننده سرشناس توضیحی درباره این عکس نداد.