سرویس عکس هنرآنلاین: موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی تهران مهم‌ترین موزه کشور درخصوص نگهداری، نمایش و پژوهش مجموعه‌های باستان‌شناختی ایران است.