به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این شیوه‌نامه که با استفاده از نظرات کار‌شناسی مختلف از جمله اعضای شورای دفتر تدوین شده است، بنا دارد تا ضمن رعایت حقوق فعالان و مخاطبان حوزه موسیقی، از برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه جلوگیری نماید.

بنابر همین گزارش، این شیوه نامه، در سه بخش با عناوین "درآمد"، "آثار غیر صحنه‌ای" و "آثار صحنه‌ای" تنظیم گردیده است.

در بخش "درآمد"، مفاهیم و شرایط عمومی آثار موسیقایی به تفصیل توضیح داده شده است. بخش "آثار غیر صحنه‌ای" یا آلبوم نیز به شرح معیارهای "ملودی"، "تنظیم"، "خوانندگی"، "نوازندگی" و "ضبط و میکس نهایی" اختصاص دارد.

در بخش "آثار صحنه‌ای" علاوه بر توضیح مواردی که در بخش آلبوم به آن اشاره شد، مواردی چون رعایت آداب صحنه، دارا بودن تکنیک لازم نوازندگان در حین اجرا، رعایت کوک و... از جمله مفاد این شیوه نامه هستند. متن کامل شیوه نامه بررسی و صدور مجوز برای استفاده مؤسسات و هنرمندان بر روی سایت دفتر موسیقی به نشانی www. music. farhnag. gov. ir قرار دارد.