سرویس موسیقی هنرآنلاین: سپهر سعیدی، مدیر انتشارات رهگذر هفت اقلیم در گفت و گو با هنرآنلاین گفت: آلبوم "ریما" که در مراحل نهایی قرار دارد اواسط خرداد ماه سال جاری از سوی انتشارات رهگذر هفت اقلیم منتشر می شود.

سعیدی در ادامه بیان کرد: "ریما" نام سابق دریاچه ارومیه است که این اثر به دو نوازی گارمان و نقاره اختصاص دارد.

مدیر انتشارات رهگذر هفت اقلیم افزود: در این اثر رحمان اسداللهی و وحید اسداللهی به هنرنمایی پرداخته‌اند و در این آلبوم از نغمات موسیقی آذربایجانی استفاده شده است. این اثر یک مجموعه شنیدنی و بی‌نظیر است که رحمان اسداللهی نگاه ویژه‌ای به این نوع موسیقی داشته است.

سپهر سعیدی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر من این اثر در نوع خود بی‌نظیر است و ما می‌توانیم آن را در بازار جهانی نیز ارائه دهیم زیرا این آثار با توجه به موسیقی نواحی ما اجرا شده است و ما می‌توانیم این نوع موسیقی را در سطح جهانی ارائه دهیم تا همه با موسیقی محلی ایرانی بیشتر آشنا شوند.

سعیدی تاکید کرد: موسیقی محلی ایرانی مظلوم واقع شده است و همه ما باید از این نوع موسیقی حمایت و پشتیبانی کنیم زیرا حیف است این موسیقی از بین رود.