به گزارش خبرنگار موسیقی هنرآنلاین ، بیاض امیر عطایی به سال 1334 در حاج خلیل یکی از روستاهای شهرستان میانه چشم به جهان گشود.

دوران کودکی را در شهر میانه سپری کرد و در سال 1344 به همراه خانواده به تهران مهاجرت کردند. به تحصیلات تا پایه ششم اکتفا کرده و به صورت استاد شاگردی به کار خیاطی مشغول شد.

همزمان، با هنر منبت نیز سروکار داشت این آشنایی با چوب، بعدها زمینه جذب ایشان به هنر ساز سازی را فراهم نمود. در سال1350 با استاد ارجمند جنای آقای ابراهیم قنبری مهر آشنا شده و هنر وزین ساز سازی را نزد ایشان فرا گرفتند. بعد از پایان خدمت مقدس سربازی دوباره نزد استاد قنبری مهر مشتاقانه به کسب تجربیات پرداختند و از همین راه به امرار و معاش پرداختند.

از سال 1355 در مجموعه هنر های سنتی تهران به طور رسمی مشغول بکار بوده. در سال 1362 پس از بازنشستگی استاد قنبری مهر مسئولیت کارگاه سازسازی به استاد واگذار شد در همان سال با همکاری اساتید دیگر دکتر ناجی ،آقای فرهمند و استاد محمد رضا لطفی کارگاههای آموزشی سازهای ایرانی را راه اندازی نمودند.

تخصص ایشان در ساخت کمانچه و سه تار است از فعالیتهای ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- شرکت در نمایشگاه جها نگردی برلین اسفند 1370

- شرکت در نمایشگاه صنعت گران آسیا و اقیانوسیه ، آبان 1372

- شرکت در نمایشگاه جهانگردی کیش ، دی 1378

- شرکت در نمایشگاه موزه شرق مسکو ، پائیز 1379

- شرکت در نمایشگاه پیشکسوتان فرهنگ و هنر، پاییز 1383

- شرکت در نمایشگاه « شیراز بهشت ایران » پاریس بهمن 1383

- شرکت در نمایشگاه موزه ساز شناسی روم 1387

راهنمایی دانشجویان برای رساله ی نهایی، تدریس در مراکز آموزش عالی و فعالیتهای ارزنده ی دیگر در کارنامه ی ایشان می درخشد.

پایان پیام/46