کریم صالح عظیمی استاد پیشکسوت آواز، خواننده در گفت و گو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا قرائت قرآن بر روی دستگاه های موسیقی ایرانی درست است، گفت: به نظر من قرائت قرآن به زبان فارسی نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند تاثیرگزاری بیشتری داشته باشد زیرا این شیوه برای ایرانیان مطلوب است.

این خواننده در ادامه بیان کرد: همچنین قرآن و اذان در دستگاههای حجاز، دشتی، بیات ترک و روح الارواح خوانده می شود زیرا آیات قرآنی باید همراه با سوز و گداز خوانده شود تا شنونده بتواند در زمان های حساس با آنها ارتباط برقرار کند.

صالح عظیمی در ادامه افزود: همچنین بسیاری معتقد هستند که قرائت قرآن روی دستگاههای ایرانی از نظر علم قرآنی اشتباه است در صورتی که این طور نیست زیرا مهم این است که در قرائت قرآن ترتیل ها رعایت و الفاظ به درستی بیان شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان این سبک را دوباره زنده کرد، ابراز کرد: به نظر من همیشه برای این کار فرصت است زیرا قرآن با زندگی همه ما عجین شده است در نتیجه باید قاریانی را در این حوزه تعلیم دهیم.

پایان پیام/46