به گزارش هنرآنلاین، در پیام سید عباس عظیمی آمده است:

باز هم بزرگی به بزرگای دریا از دنیای موسیقی پر کشید.

استاد جلیل شهناز یگانه ای که صدای سازش، صدای زندگی بود و زخمه هایش بر تار آرام بخش روح بود.

بزرگمردی که از میان ما رفت اما یاد و خاطرش برای همیشه بر احوالمان ثبت گردید.

صدای سازش جاودان -یادش گرامی باد.

پایان پیام/46