به گزارش خبرنگار موسیقی هنرآنلاین، رضا مهدوی نوازنده و پژوهشگر موسیقی پس از درگذشت استاد جلیل شهناز پیام تسلیتی در اختیار هنرآنلاین قرار داده است که در ادامه می خوانید:

استاد جلیل شهناز نهایت اوج مکتب تارنوازی نوین ایران بعد از دوره مشروطه است زیرا قبل از مشروطه تار به شیوه دیگر نواخته می شد و استاد شهناز با روح بداهه سیستم تارنوازی را متحول کرد.

شهنواز تار ایران نه به سبک علی نقی وزیری بلکه به سبک خودش می نواخت و ایشان خلق الساعه مکتب ایجاد کرد و بهتر است بگوییم که استاد شهناز صاحب سبک بود.

متاسفانه امروز دیگر مانند ایشان نخواهیم داشت زیرا جلیل شهناز نقطه عطف سنت موسیقی ایران است و نغمات این استاد گرامی فصلی تازه در موسیقی ایرانی ایجاد کرد.

همچنین هر صد سال یک بار این اساتید متولد می شوند و شاید دیگر موسیقی ایرانی مانند شهنواز تار ایران به خود نبیند زیرا شهناز بی بدیل بود.

درگذشت استاد جلیل شهناز را به عموم هموطنان و هنرمندان سرزمینم تسلیت عرض می کنم.

روحش شاد و یادش گرامی

رضا مهدوی

پایان پیام/46