پیمان بزرگ نیا، سرپرست گروه سازینه در گفت و گو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین درباره نوروزخوانی در چهار محال و بختیاری گفت: موسیقی و نوروز در کنار یک دیگر معنا پیدا می کند و مردم با موسیقی به پیشواز نوروز و سال جدید می روند زیرا موسیقی به راحتی می تواند حس شادمانی را منتقل کند.

سرپرست گروه سازینه در ادامه افزود: موسیقی نوروز در ایل بختیاری شامل آواز مکتب خانه، آواز سبزه سبزه، آواز ستایش خدا، شاهنامه خوانی همراه با موسیقی و نواختن ساز است.

بزرگ نیا در ادامه خاطرنشان کرد: آواز مکتب خانه در ایل بختیاری توسط کودکان خوانده می شود و از این طریق از بزرگان عیدی می گیرند، همچنین بزرگان آوازهایی را در ستایش خدا می خوانند و با این کار خدا را برای فرارسیدن فصل بهار شکر می کنند.

سرپرست گروه سازینه در ادامه بیان کرد: همچنین قبل از ایام نوروز مردم در کنار هم سبزه می کارند و آواز سبزه سبزه را می خوانند که این آواز بیانگر نو شدن فصل، بشارت شادی و فرا رسیدن فصل رزق و روزی است.

پیمان بزرگ نیا در ادامه تاکید کرد: بزرگان در ایام نوروز به شاهنامه خوانی می پردازند و افرادی با سازهای خودشان با بزرگان همکاری می کنند، همچنین در بعضی شب ها داستان های عاشقانه لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین و... خوانده می شود.

بزرگ نیا در ادامه گفت: به طور کلی موسیقی نورز در چهار محال و بختیاری به دو نوع موسیقی روستایی و موسیقی عشایری تقسیم می شود زیرا این دو نوع موسیقی مانند فرهنگ در میان روستایی ها و عشایری ها متفاوت است.

سرپرست گروه سازینه در پایان گفت: همچنین در هنگام تحویل سال کرنا نوازان با نواختن ساز از فرارسیدن تحویل سال جدید خبر می دهند و مردم با صدای بلند می خوانند و جشن می گیرند.

پایان پیام/46