به گزارش هنرآنلاین همزمان با نشست پایان سال اعضای خانه موسیقی و به مناسبت روز درختکاری دو نهال به نام حسین دهلوی و ابراهیم قنبری مهر، دو استاد پیشکسوت موسیقی در خانه موسیقی کاشته می شود.

این مراسم 20 اسفندماه و پیش از شروع نشست پایان سال هنرمندان و اعضای خانه موسیقی برگزار می شود .