سیامک جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری هنر گفت: یک آلبوم تک نوازی نی که مجموعه بداهه در چهارگاه افشاری است و سالها پیش آن را ضبط کرده ام که منتظر مجوز است همینطور آلبوم "نگارینه" که با دوخواننده و گروه موسیقی سنتی ضبط شده که آنهم به محض رسیدن مجوز منتشر می شود.

جهانگیری از آلبوم تازه دیگری که در راه است ،گفت:یک آلبوم دیگر درحال ضبط داریم که هم نوازی عود و نی و سازهای کوبه ای است که به زودی مراحل تولیدش به پایان می رسد که نی را در این آلبوم خودم می نوازم و حمید خوانساری ،عود و بهزاد میرزایی ،سازهای کوبه ای را می نوازند.

جهانگیری درباره آلبوم "نگارینه"گفت: نگارینه آلبومی در موسیقی سنتی با صدای حسین علیشاپور و رسول رهو است ."نگارینه" دارای 4تصنیف با نام های "نگارا" ، "از این دلم بی خبری" نادیده رفت" و "نسیم سحر" است که تصنیف "نادیده رفت" در دستگاه آواز بیات اصفهان و "نسیم سحر" در دستگاه "ابوعطا" کار شده است.

او ادامه داد: در این آلبوم نی نوازی را من برعهده دارم و روزبه رحیمی "سنتور" حمید خونساری ،"عود" و وحید خطایی "تنبک" نوازندگان البوم هستند.