معاونت هنری وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین گفت: برنامه ما برای ارکسترتداوم جدی در تمرین ها و حضورارکستر در عرصه های بین المللی است ؛ همچنین امیدواریم ارکستر در برنامه های بعد، جدول پربارتری هم از قطعات آهنگسازان خوب کشورمان و هم از آهنگ سازان برتر جهانی داشته باشیم.

شاه آبادی با اشاره به اینکه من همیشه از اجراهای خوب ارکستر سمفونیک لذت می برم گفت: فکر می کنیم 3 سال است برادری مان را برای ارکستر سمفونیک نشان داده ایم.از روزی که من آمدم ارکستر سمفونیک فراز و نشیب های زیادی داشته ولی ما برای ارکستر سمفونیک یک برنامه ریزی مداوم و جدی و در تراز ارکستری بین المللی را داشته ایم. شاه آبادی درباره وضعیت حقوق نوازندگان ارکستر سمفونیک گفت: ما چیزی به عنوان حقوق برای ارکستر نداریم دستمزد هایی به عنوان حقوق نوازندگان داریم. اما آنچه از معاونت راهبردی رییس جمهور خواستیم این بوده که مشاغل ارکستر را از مشاغل ستاره دار حذف کنند و ما دوباره امکان جذب و استخدام نیرو برای ارکستر داشته باشیم.

شاه آبادی ادامه داد: تازمانی که این اتفاق از سوی معاونت راهبردی نیفتد، معاونت هنری از ردیف بودجه خودش در قالب موسسه ارکستر قراردادهایی را با نوازندگان می بندد و طبیعی است که ما چون بهترین نوازندگان را در قالب ارکستر داریم باید رعایت حقوق آنها را رعایت کنیم.