دونا قوامی تهرانی،سرپرست گروه کر ملل در گفت و گو با خبرنگار هنرآنلاین گفت: اگر ارشاد می توانست برای سالهای بعد جشنواره تخصصی و جداگانه ای برای موسیقی کرال برگزار کند ،این گونه موسیقایی با توجه به اینکه بیش از 30 گروه در ایران کر کار می کند،می توانست اعتلای بیشتری بیابد و به شکلی جدی تر به آن پرداخته شود.

سرپرست گروه کر ملل که امسال در جشنواره بیست و هشتم موسیقی فجر رتبه سوم در بخش آوازهای گروهی را کسب کرده بود ،ادامه داد:در این جشنواره همه گروه های کر این امکان را می یابند که مورد داوری و ارزیابی قرار بگیرند و این گروه ها پس از این همه سال کار کردن کمی تشویق می شوند که البته این جشنواره نیاز به حمایت وزارت ارشاد دارد.

قوامی با اشاره به مشکلات موسیقی کر در ایران گفت:جمع کردن 20 نفر در گروه کر و تمرین یک ساله با هنرمندانی که بعضی از شهرهای دیگر عضو گروهند و هرهفته برای تمرین دورهم جمع می شوند ،کار سختی ست.باید انگیزه باشد که گروه برای مدتهای زیاد دورهم تمرین کنند و اگر یک جشنواره برای موسیقی کر در ایران برگزار شود می تواند انگیزه ای برای خوانندگان کر باشد.

قوامی درباره موسیقی کر گفت: کر در این چند ساله به نسبت 15 سال پیش در ایران خیلی جا افتاده است و تعداد گروه های کر زیاد شده اند که دارند به طور مرتب تمرین می کنند.

او ادامه داد:واقعیت این است که موسیقی کر هیچ هزینه ای ندارد فقط نیاز به مکان تمرین دارند و مسئولین به گروه های کرسالن بدهند ،اتفاق خوبیست.

گروه کر ملل درجشنواره موسیقی ارمنستان مقام اول را کسب کرد.