به گزارش هنرآنلاین، حمید شاه آبادی طی احکام جداگانه ای اعضای هیئت مدیره "موسسه ارکستر ایران" را منصوب کرد.

بر این اساس سیدمحمد میرزمانی، اصغر امیرنیا و علیرضا پاشایی به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه ارکستر ایران منصوب شدند.

در بخشی از متن این حکم چنین آمده است: "امید است با توجه به جایگاه جهانی موسیقی و ارکستر ایران و نقش اساسی آن در مفاهمه و نزدیکی ملل و اقوام و نیز وزن قابل توجه موسیقی در پیوندهای عمیق ملی و فرهنگی و نهایتا یکپارچگی ملت بزرگ ایران، با برنامه ریزی کارشناسانه و اصولی و حمایت از ارکسترهای منطقه ای و قومی، به ارائه اجراهای فاخر و ارزشمند و تقویت جایگاه این هنر بزرگ اقدام فرمائید."

شاه آبادی در حکم خود برای اعضای هیئت مدیره موسسه ارکستر ایران می‌افزاید: "بی شک موسسه ارکستر ایران خانه اول همه هنرمندان عزیز موسیقی به حساب آمده و امید است در پاسداشت شأن و منزلت این خانه پدری بخت یار باشید."

همچنین مهدی افضلی به عنوان مدیرعامل موسسه ارکستر ایران معرفی شده است.

پایان پیام/46