به گزارش هنرآنلاین، محمدعلی ابرآویز؛ آهنگساز "بوی گل و سوسن و یاسمن آید" و خالق موسیقی‌های انقلاب روز گذشته به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان فیروزگر تهران بستری شد.

محمدعلی ابرآویز؛ آهنگساز سرودهای انقلابی 18 قطعه سرود انقلابی همچون "بوی گل سوسن و یاسمن آید"، "معمار طرح حرم"، "الله اکبر"، "سمفونی میدان شهدا"، "آمدن موعود"، "دیو چو بیرون رود فرشته در آید"، "الله الله"، "خمینی‌ای امام"(ره) و چند قطعه دیگر را با اشتیاق و علاقه خاصی در همان روزهای نخستین انقلاب اسلامی ساخته است.