به گزارش هنرآنلاین،مجموعه 16 ساعت لوح فشرده از اجراهای اولین و دومین جشنواره کار آواها و آواهای موسیقایی کار ، که درسال های 1389 و 1390 درتالار های اندیشه و سوره برگزار شد ، در قالب 2 آلبوم به همراه دفترچه توضیحات از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد .

تولید این مجموعه در اسفند1390 پایان پذیرفت و دراردیبهشت 1391 منتشرشد .این آلبوم دربردارنده نغمه ها و الحان و موسیقی های کار، ویژه مناطق مختلف ایران است که از گذشته ها تاکنون نسل به نسل و سینه به سینه درحین انجام کارانتقال یافته است .

هوشنگ جاوید ،که کارگردآوری و مدیریت صحنه ای و استودیویی این اجراها را برعهده داشته است ، این آلبوم را مآخذ صوتی بسیارمناسبی ازتمام آواها ، آوازها وترانه های کارایران عنوان و خاطر نشان کرد : چنین مآخذی پیش از این دردسترس نبود و بیشتر به صورت کتاب و نوشته بود اما اکنون آهنگسازان ، برنامه سازان رسانه ای ، دانشجویان هنر، موسیقی و مردم شناسی و جامعه شناسی وهمچنین پژوهشگرانی که در زمینه میراث فرهنگی کار می کنند می توانند از این مجموعه صوتی در زمینه کاری خود بهره زیادی ببرند.

این پژوهشگرموسیقی درادامه افزود: به طور قطع تولید این مجموعه در 16سی دی اثر گذاری فرهنگی خوبی درجامعه از جنبه های مختلف خواهد داشت .

جاوید درادامه این مجموعه را دربردارنده آواها ، جارها ، موسیقی بی کلام ،ترانه ها و آوازهای همراه با ساز نی ، معرفی کرد وسپس به توضیحاتی دیگر دراین خصوص پرداخت وگفت:دراین آلبوم به موضوعاتی چون چاووش خوانی به هنگام کار و همچنین صلوات خوانی وذکرخوانی پرداخته ایم که به نوعی بهره گیری از باورها وهنرهای مذهبی به هنگام کارمحسوب می شود. جاوید درپایان گفت : ترانه ها ، آواها و موسیقی بی کلامی که ازقدیم درهنگام کاراجرا شده دراینجا به صورت نوتری ارائه شده است .

پایان پیام/45