محمد گلریز ،خواننده در گفتگو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین درباره "روز قدس گفت: قدس یک موضوع تاریخی است که فقط مربوط به یک کشور نمی شود بلکه این یک موضوع جهانی است و مربوط به همه مسلمانان جهان است.

این خواننده افزود: وظیفه همه ما این است که در این روز به حمایت مردم مظلوم فلسطین بشتابیم تا بتوانیم از استکبار جهانی جلوگیری کنیم ؛زیرا این استکبار به دنبال ضایع کردن حق مردم فلسطین است و ما نباید در برابر این ظلم و ستم ها سکوت کنیم .همچنین وظیفه همه ما این است که در این روز حضور پررنگی داشته باشیم به خصوص هنرمندان ما باید در این روز در صف های جلوتر حرکت کنند و نقش موثری داشته باشند تا با این کار مردم نیز برای حضور در این مراسم شرکت کنند زیرا هنرمندان به عنوان الگو هستند و مردم به دلیل علاقه به هنر و خود این افراد از آنها پیروی می کنند.

وی در ادامه گفت: به طور کلی روز قدس نقطعه عطفی در تاریخ بشریت است و هنرمندان با حضور در این مراسم می توانند اصالت هنری خود را حفظ کنند و این کار به طور حتم اجر اخروی و معنوی خواهد داشت؛ البته همان طورکه همه ساله شاهد بودیم هنرمندان حضور پررنگ و موثری خواهند داشت و همیشه این هنرمندان بده اند که در دفاع از حقانیت پیش قدم بوده اند و با حضور خود ثابت می کنند که طرفدار حق هستند .همچنین همه ما باید دست در دست هم به حمایت مظلومین و حق و حقانیت برویم.

محمدگلریز خاطرنشان کرد: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روزی است که باید به ظالمان فهماند که دیگر آنها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. روز قدس روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم تا به جنگ ظلم و ستمکاران برویم.همچنین روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود باید ملتهای مستضعف در مقابل مستکبرین اعلان وجود بکنند.

پایان پیام/46