به گزارش هنرآنلاین،خانه موسیقی در نظر دارد سومین دوره معرفی کتاب برتر موسیقی را در سال جاری برگزار کند. متقاضیان شرکت در این مسابقه با توجه به شرایط اعلام شده ذیل می توانند آثار خود را تا 31 شهریور ماه به دبیرخانه جشن خانه موسیقی ارائه کنند.

کتاب های موسیقی در سه رشته زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

1) آموزشی 2) علمی ـ پژوهشی 3) ترجمه

چاپ نخست کتابهای منتشر شده از ابتدای سال 1390 تا تیرماه 1391 قابل بررسی است.

کتاب های ارسال شده در دوره قبلی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

نحوه ارسال آثار:

1-مراجعه به سایت خانه موسیقی وتکمیل فرم مربوط به مسابقه و ارسال پستی به همراه دو نسخه از اثر یاد شده به نشانی خانه موسیقی. 2-مراجعه حضوری در محل خانه موسیقی و دریافت فرم و ثبت نام.

پایان پیام/46