حسن رونده، سرپرست گروه موسیقی محلی "رزیف" در گفتگو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین با اشاره به اینکه موسیقی نواحی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: موسیقی مقامی و نواحی ما باید در سطح وسیع تری حمایت شود زیرا این نوع موسیقی از گذشته تا به امروز بیانگر اصالت هر ناحیه است و هر ناحیه و قومی جدا از یکدیگر نیستند به همین دلیل باید این نوع موسیقی را گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه از طریق رسانه های مختلف می توانیم این موسیقی را زنده نگه داریم، گفت: موسیقی مقامی و نواحی ما نباید فقط در جشنواره ها مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه باید در طول سال با حمایت مردم کنسرت های متعددی برگزار شود تا هنرمندان موسیقی مقامی راهی برای نشان دادن این هنر داشته باشند.

سرپرست گروه "رزیف" خاطرنشان کرد: برای حفظ این فرهنگ اصیل باید جوانان را آموزش دهیم و این نسل را با موسیقی مقامی و اصیل آشنا سازیم تا در آینده این افراد ادامه دهنده راه هنرمندان موسیقی مقامی باشند، همچنین با این کار موسیقی نواحی و مقامی را زنده نگه می‌داریم.

حسن رونده در ادامه افزود: اگر از هنرمندان موسیقی نواحی و مقامی حمایت شود این هنرمندان می توانند آثار بهتری ارائه دهند و با برگزاری کنسرت های متعدد راه را برای شکوفایی این نوع موسیقی باز می کنند. همچنین مخاطبان با حضور در کنسرت ها و حمایت از هنرمندان می توانند به رشد و شکوفایی این هنر اصیل کمک کنند.

سرپرست گروه رزیف با اشاره به اینکه جشنواره موسیقی نواحی بهترین راه ارزیابی گروه‌های موسیقی نواحی و مقامی است، گفت: این جشنواره ها کمک می کنند تا هنرمندان موسیقی مقامی هنر خود را به معرض نمایش بگذارند و همه نسل ها را با این نوع موسیقی آشنا سازند، به طور کلی این جشنواره کمک می کند تا موسیقی مقامی و نواحی از ذهن ها پاک نشود و در سطح جامعه جریان داشته باشد. وظیفه همه ما این است که حرمت و جایگاه موسیقی مقامی را حفظ کنیم زیرا موسیقی مقامی و نواحی بیانگر وحدت همگانی است.

حسن رونده تاکید کرد: به طور کلی باید همه ما از این نوع موسیقی استقبال کنیم زیرا این موسیقی شامل آوازهای دیرینه و کهن ایرانی است و گذشتگان ما برای موسیقی های نواحی و مقامی زحمت بسیاری کشیدند و به حفظ و ارتقا این هنر کمک کردند در نتیجه مردم هم باید ارزش این زحمات را دانند و در حفظ و پرورش آن کوشا باشند.

سرپرست گروه "رزیف" با اشاره به اینکه موسیقی محلی و مقامی با حمایت مسئولان در حال تکامل است،گفت: تنها وظیفه مسئولان نیست که از این موسیقی حمایت کنند بلکه خود هنرمندان باید در پرورش موسیقی مقامی و نواحی کوشا باشند تا این موسیقی در آینده به بالاترین درجات برسد.

پایان پیام/46