احد ملکی علیشاه،سرپرست گروه عاشیق لر در گفتگو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین درباره موسیقی رمضان گفت: رمضان بیانگر خوبی‌های پروردگار است و ما از طریق موسیقی رمضان می توانیم از این نعمت ها و زیبایی ها تشکر و قدردانی کنیم؛زیرا موسیقی رمضان نوعی عبادت و مناجات با خدای متعال است.

سرپرست گروه عاشیق لر در ادامه افزود:ترک زبان ها به زبان خودشان با خدا راز و نیاز می کنند و بهترین زبان برای این مناجات زبان موسیقی است؛ زیرا از طریق موسیقی بسیاری از ناگفته ها گفته می شود.

وی در ادامه درباره موسیقی رمضان گفت: در دوران گذشته،عاشیق ها به وسیله ساز و آواز از این ماه مبارک استقبال می کردند و به نوعی به پیشواز این ماه می رفتند و اکثر قطعاتی که توسط عاشیق ها اجرا می شد در مدح حضرت علی(ع) و خانواده ائمه اطهار(ع) بود.

احد ملکی شاه خاطرنشان کرد:عاشیق ها در بیان بزرگی و عظمت پروردگار از مناجات ها استفاده می کردند، همچنین در تبریز قبل از اذان به روی پشت بام ها می رفتند و به وسیله مناجات خانی مردم را برای خوردن سحری و عبادت از خواب بیدار می کردند.

سرپرست گروه عاشیق لر درباره سازهایی که در این ماه استفاده می شود،گفت:عاشیق ها از سازهایی مانند قوپوز،دهل،نقاره و... استفاده می کردند و همزمان با ساز زدن اشعاری را به زبان ترکی می خوانند، همچنین اشعاری که به صورت ساز و آواز توسط عاشیق‌ها خوانده می شد اشعار مذهبی بود که بیانگر مناجات و سپاس و قدردانی از خدا بود.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین با نزدیک شدن به پایان ماه رمضان عاشیق ها اشعاری با محتوای مذهبی برای خداحافظی با این ماه می خواندند.

پایان پیام/46