به گزارش هنرآنلاین، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1379- و بند (الف) ماده (29) و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- تصویب کرد؛ ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهرستان زابل مجاز است.

با موافقت دولت، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهرستان زابل ایجاد می شود.

بر اساس این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است برای سازماندهی اداره کل مذکور از محل سقف پست های سازمانی مربوط اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام/