به گزارش هنرآنلاین، دکتر شاه آبادی در جمع مدیرکل ،معاونین و مسؤولین، کارکنان و رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها و انجمن ها گفت: هنر در بستر انقلاب اسلامی به دنبال هنر متعهد است یعنی همان ارزش هایی که انسان برای او خلق شده است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: تعهد در خلاء شکل نگرفته است تا هدف خلقت انسان مدنظر قرار بگیرد ، خداوند انسان را برای دستیابی به کمال آفریده است و باید برای دستیابی به این گنج پنهان تلاش کنیم و اگر حرکت کنیم قطعاً به ارزش های واقعی دست خواهیم یافت.

شاه آبادی افزود: هدف ما تعریف هنر متعهد و هنرمند متعهد است ، افزود : در نگاه غربیان دو واژه هنر متعهد و هنرمند متعهد با یکدیگر متغایر است چرا که آنها می گویند ، هنر به معنای جوشش تخیل آزاد در فضایی آزاد است و با تعهد که به معنای وابستگی و پایبندی است دو واژه مغایر یکدیگرند و در یک معنا و مفهوم نمی گنجند و اینجاست که باید اندیشه الهی در هنر متعهد و هنرمند متعهد به کار برده شود .

وی تصریح کرد: امروز هر حرکتی که در کشور به دنبال تبیین ارزش ها و ارزش نهادن به مقدسات باشد مارک سفارشی را بر آن می زنند تا به نوعی آن حرکت را از گردونه خارج کنند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد : متأسفانه وقتی به اطراف و اکناف خود می نگریم می بینیم که مظاهر غربی جزئی از مظاهر زندگی ما شده است و در زندگی ما تأثیرگذار بوده است و به گونه ای دشمنان فرهنگ اصیل ما را مورد هجمه قرار داده اند.

شاه آبادی افزود : باید گفت متأسفانه امروز فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مورد هجمه ناعادلانه دشمنان قرار گرفته است و در این مسیر راهکار مقابله با این هجمه فرهنگی دشمن استفاده از زبان و ابزار هنر است.

وی همچنین در مورد گروه های نمایشی گفت : باید تلاش شود تا گروه های دائمی نمایش در استان شکل گیرد و گروه ها باید سطح بندی شود تا میزان حمایت بر اساس سطح بندی گروه ها صورت گیرد و کار بر مدار گروه تئاتر می گردد.

انتهای پیام/38