به گزارش هنرآنلاین، محمد ذوالقدر گفت: استانهایی با لباسهای فاخر مناطق خود در این جشنواره شرکت کردند.

وی، با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان در این زمینه اظهار داشت: به امید خدا ما در آینده نزدیک در استان زنجان شاهدحضور استانهای مختلف برای برگزاری جشنواره بین المللی مد ولباس ایرانی اسلامی خواهیم بود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با بیان اینکه طراحان وتولیدکنندگان با طرحها وایده های خود می توانند در این جشنواره حضور پیدا کنند.

ذوالقدر، با اشاره به نوآوری وخلاقیت طراحان و تولید کنندگان در این زمینه گفت: طراحان وتولید کنندگان در این زمینه می توانند با صدور شناسنامه مالکیتی نسبت به طرحهای خود به صورت ژورنالی اقدام کنند و آنرا با نام خود در اختیار علاقمندان قرار دهند.

وی، در زمینه طراحی بانک اطلاعاتی جامع از تمامی طراحان وتولیدکنندگان تصریح کرد: استان زنجان در این راستا دارای ظرفیتهای مطلوب است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه، با اشاره به ساماندهی کارگروه مد ولباس ایرانی اسلامی در استان زنجان افزود: در شهرستانهای استان زنجان می توان با حمایت از طرحها وایده های سنتی کارهای فاخری در زمینه حفظ وصیانت از این طرحها وایده ها انجام داد.

ذوالقدر در پایان جمع آوری وصیانت از این طرحها را بسیار مهم ارزیابی کرد وافزود: استان زنجان درصدد به تولید انبوه رساندن این طرها وایده ها خواهدبود.

انتهای پیام/