به گزارش هنرآنلاین، محمد ذوالقدر، معاون فرهنگی-هنری اداره کل ارشاد گفت: نشست های تخصصی که در انجمن های فرهنگی - هنری استان برپا می گردد،پیوند مطلوبی را بین جوانان و علاقه مندان به هنر و پیشکسوتان در این عرصه را ایجاد می‌کند.

وی افزود: نسشت های مزبور را برای پیگیری جدی برنامه ها با حضور کارشناسان مفید ارزیابی نمود و افزود:حذف اقدامات غیر مفید و بررسی خروجی برنامه های هنری را از جمله اهداف این نشست های ماهانه است.

ذوالقدر بیان کرد: این نسشت ها که با حضور کارشناسان هنری و مدر سان هنری مانند تئاتر برگزار میشود،باعث تقویت اقدامات مثبت در تئاتر استان می‌شود.

این مقام مسئول، با بیان اینکه قرار است این نشست ها هر 15 روز یک بار برگزار شود گفت:در این نشست ها که با حضور ارزشیابان تئاتر و مدرسان این رشته است،سعی میشودتا برنامه ریزی ها و تدابیر با حضور این قشر اتخاذ شود.

ذوالقدر ادامه داد:بررسی متون نمایشی نیز دیگر اولویت این نسشت ها خواهد بود،چرا که متون نیازمند پرداخت جدی بوده به طوریکهسطح نمایش نازل نشده وباعث ریزش مخاطب نشود.

معاون فرهنگی - هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نشست ها و گفتگوی رو در روی هنرمندان را منتج به نتیجه خواند و گفت: این گونه نشست ها دارای خروجی مثبتی نسبت به تالیف کتاب در این زمینه است.

انتهای پیام/38