به گزارش هنرآنلاین، حسین حصاری، کمک به حفظ اصالت های آوازی و کاربردی کردن نغمات و استفاده از آنها در اجرا، ایجاد فضایی مناسب برای هنرمندانی که بصورت فنی و دقیق به آواز می پردازند و ارائه الگوهای آوازی متنوع توسط این هنرمندان به منظور کم کردن فضای یکنواخت آوازی در شرایط کنونی، توجه دادن به اهمیت شعر، انتخاب شعر مناسب و روش های صحیح تلفیق شعر با نغمات آوازی، ارائه نمونه آثار فاخر اساتید به عنوان الگو های عالی آواز و شناسایی افراد مستعد و تشویق آنها توسط خود هنرمندان و راهنمایی و تربیت نسلی جدی و متعهد به ارزشهای فرهنگی برای آیندگان را از اهداف برگزاری این کارگاه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه تمام سبک های آوازی اعم از سنتی، مذهبی و محلی در این کارگاه اجرا و بررسی می شود، گفت: شرکت برای عموم هنرمندان و علاقمندان و هنرجویان در این کارگاه آزاد است.

انتهای پیام/28