به گزارش هنرآنلاین، در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

دانه های مروارید رشته ای طلب کرده است زیب گردن ما کن، تحفه های دریا را

دیریست که صید غواصان معرفت را در نمایشگاه رحمت الهی در غرفه دهمین جمال غیب و شهور جلوه هشتمین حجت حکمت علوی، دست با کفایت و پربضاعت شما به نمایش درمی‌آورد که روزنه‌ای به شهر خورشید باز نموده‌اید و نوشیدن و نوشاندن نور را آغاز!

همت قابل تحسین جنابعالی در کاشتن و داشتن این نهال تا ریشه دواندنی خارج از مرزهای این سرزمین، نشان از ارادت وادارت اعتماد برانگیزی است که با تکیه برآن و به استناد ماده 16 اساسنامه بنیاد فرهنگی، هنری امام رضا(ع) و با پیشنهاد هیئت مدیره، شما را به سمت "مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع)" منصوب می‌نمایم.

با علم به اینکه شما از بنیانگذاران این حرکت بوده‌اید و با زوایای مختلف این کار عظیم آشنایی دارید، به حکم استغنا، از شرح مأموریت خودداری و به چند توصیه بسنده می‌نمایم:

- فراگیر بودن موضوعات، شما را از تعمیق امور باز ندارد و اصل‌معرفت افزائی را به فراموشی نسپارد.

- بخش‌های تحقیقاتی، پژوهشی مهمترین شالوده‌های اصالت کار را پی‌ریزی می‌کند، تجهیز شوید.

- اهتمام تمام در کیفیت دانشنامه امام رضا(ع) ضمیمه سرعت انجام گردد.

- هفته‌های فرهنگ رضوی در استان‌ها به‌سمت پختگی بیشتر سوق داده شود تا جشنواره طرفی بندد و کما ینبغی آماده شود. مدیریت در شناخت استعدادها متجلی است، پس از تمامی استعدادها و ظرفیت‌های دولتی و مردمی، بخصوص نیروهای جوان مستعد استفاده نمایید .

مسیر قدوم مقدس مولایمان را از شلمچه تا مرو، شرف نشان کنید تا کحل بصر شود که اوج هنر بُود.

انتهای پیام/38