به گزارش هنرآنلاین، جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی مناطق زاگرس نشین در لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد که نفرات برتر این جشنواره مشخص شدند و از آنها تقدیر شد.

بخش نقالی

نیلوفر بذر افشان(استان فارس)

زهرا صفری( خوزستان)

گلنار عبداللهی نیا(خوزستان)

نگین نادری

بهاره بهپور

احمد مردانی بروجنی(چهارمحال و بختیاری)

سید صغری موسوی(چهارمحال و بختیاری)

ژیلا مهندس سامانی( چهارمحال و بختیاری)

نسترن محمودی نیا(خوزستان)

بخش شاهنامه خوانی

میلاد صادقی( چهارمحال و بختیاری)

سید اکبر موسوی( چهارمحال و بختیاری)

مهران طهماسبی(چهارمحال و بختیاری)

منوچهر مکوندی(خوزستان)

علیرضا نظروند(خوزستان)

بهنام فرمانی (چهارمحال و بختیاری)

انتهای پیام/