به گزارش هنرآنلاین، به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان ایران اسلامی به پرداختن به موضوع آب و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی، فرهنگ سازی مصرف بهینه آب، ارتقای سطح بینش و نگرش جامعه نسبت به ارزش مادی و معنوی آب و دستیابی به آثار فاخر تجسمی در این زمینه، اولین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی آب برگزار می‌شود.

ین جشنواره در راستای توجه دادن به ارزش والا و جنبه معنوی و دینی و جایگاه اجتماعی و فرهنگی آب در رشته های خوشنویسی، گرافیک و عکاسی برپا می گردد.

به نفرات اول هر بخش جشنواره12 میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به نفرات دوم هر بخش جشنواره ۱۰ میلیون ریال به همراه دیپلم افتخارجشنواره و به نفرات سوم هر بخش جشنواره 8 میلیون ریال به همراه دیپلم افتخار جشنواره اهدا خواهد شد.

انتهای پیام/